Register právnických osôb a podnikateľov

Zuhong Zhang

IČO:
41221711
DIČ:
1073723563
Sídlo:
Zuhong Zhang      04419  Ruskov 167
Dátum vzniku:
27. septembra 2004 Číslo živn.registra: 823-6056, okresný úrad Košice - okolie