Register právnických osôb a podnikateľov

Zuhair Sukar

IČO:
31291350
Sídlo:
Zuhair Sukar  Októbrová  83  08001  Prešov
Dátum vzniku:
29. septembra 1992 Číslo živn.registra: 707-2219, okresný úrad Prešov