Register právnických osôb a podnikateľov

ZÚGOV spol. s r.o.

IČO:
31449808
DIČ:
2020414066
Sídlo:
ZÚGOV spol. s r.o.  Zúgov  1  940 01  Nové Zámky
Dátum vzniku:
22. februára 1994 Zapísaná na Okr. súde Nitra, odd. Sro, vl.č.3534/N
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
 • iná rekreačné a oddychové činnosti (od: 01. 05. 2016.
 • maloobchod s akvarijnými rybkami (od: 01. 05. 2016.
 • maloobchod s rybami, kôrovcami a mekkýšmi (od: 01. 05. 2016.
 • ostatné oddychové činnosti (od: 01. 05. 2016.
 • prenájom motorových vozidiel (od: 01. 05. 2016.
 • sprostredkovanie obchodu poľ. základ. surovín, živ. zvier., text. sur. a polotovarov (od: 01. 05. 2016.
 • turistické nocľahárne a chaty po triedu *** (od: 01. 05. 2016.
 • veľkoobchod s obilím, osivom a krmivom (od: 01. 05. 2016.
 • veľkoobchod s poľnoh. základ. produktami a živými zvieratami (od: 01. 05. 2016.
 • veľkoobchod so živými zviertami (od: 01. 05. 2016.
 • výroba športového tovaru (od: 01. 05. 2016.