Register právnických osôb a podnikateľov

ZÚGOV

IČO:
42207622
Sídlo:
ZÚGOV  Nábrežná  26  94001  Nové Zámky
Dátum vzniku:
12. októbra 2011