Register právnických osôb a podnikateľov

Zudi Maksuti - ADRIA

IČO:
43902090
DIČ:
1040360937
Sídlo:
Zudi Maksuti - ADRIA  Štvrť SNP  136/36  914 51  Trenčianske Teplice
Dátum vzniku:
28. decembra 2007 Zapísaná na Okr. súde Trenčín, odd. Firm, vl.č.10180/R