Register právnických osôb a podnikateľov

ZSE Energia, a.s.

IČO:
36677281
DIČ:
2022249295
Sídlo:
ZSE Energia, a.s.  Čulenova  6  816 47  Bratislava
Dátum vzniku:
22. septembra 2006 Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vl.č.3978/B
Predmety podnikania:
 • spracovanie energetických auditov (od: 28. 04. 2016.
 • vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov (od: 28. 04. 2016.
 • vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia (od: 28. 04. 2016.
 • sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od: 28. 04. 2016.
 • poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od: 28. 04. 2016.
 • finančný leasing (od: 28. 04. 2016.
 • faktoring a forfaiting (od: 28. 04. 2016.
 • zemné práce (od: 28. 04. 2016.
 • výroba rozvádzačov nízkeho napätia (od: 28. 04. 2016.
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien. (od: 28. 04. 2016.
 • projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (od: 28. 04. 2016.
 • prípravné práce k realizácii stavby (od: 28. 04. 2016.
 • poskytovanie podpornej energetickej služby (od: 28. 04. 2016.
 • poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie (od: 28. 04. 2016.
 • počítačové služby (od: 28. 04. 2016.
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od: 28. 04. 2016.
 • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení (od: 28. 04. 2016.
 • montáž, rekonštrukcia a údržba nevyhradených elektrických zariadení (od: 28. 04. 2016.
 • dodávka plynu (od: 28. 04. 2016.
 • reklamné a marketingové služby (od: 28. 04. 2016.
 • konzultačná a poradenská činnosť v elektroenergetike v rozsahu voľnej živnosti (od: 28. 04. 2016.
 • dodávka elektriny (od: 28. 04. 2016.
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od: 28. 04. 2016.
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od: 28. 04. 2016.
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od: 28. 04. 2016.
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od: 28. 04. 2016.
Posledná zmena:
2. 1. 2018