Register právnických osôb a podnikateľov

Zoltán Baláž G U N A, súkromná firma

IČO:
10745939
DIČ:
1025887214
Sídlo:
Zoltán Baláž G U N A, súkromná firma  Edelényska  24  04801  Rožňava
Dátum vzniku:
1. septembra 1990 Číslo živn.registra: 808-2330, okresný úrad Rožňava