Register právnických osôb a podnikateľov

Zohorské ozveny

IČO:
30868033
DIČ:
2022792794
Sídlo:
Zohorské ozveny  Stupavská  11  90051  Zohor
Dátum vzniku:
23. júna 2006