Register právnických osôb a podnikateľov

ZOHO GROUP, s.r.o.

IČO:
34101675
DIČ:
2020363807
Sídlo:
ZOHO GROUP, s.r.o.    42  935 35  Tehla
Dátum vzniku:
27. mája 1994 Zapísaná na Okr. súde Nitra, odd. Sro, vl.č.38028/N
Dátum zrušenia:
31.08.2017
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
 • chov množenie a predaj akváriových rybičiek a teráriovej fauny (od: 01. 05. 2016.
 • návrhy a realizácie pre záhradné interiéry, úprava zelene (od: 01. 05. 2016.
 • poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva, okrasných a úžitkových rastlín, exteriérových, záhradných a parkových úprav, akváriových rýb, teráriovej fauny a biologickej ochrany rastlín (od: 01. 05. 2016.
 • poskytovanie software predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od: 01. 05. 2016.
 • predaj úžitkových, okrasných rastlín a ich semien (od: 01. 05. 2016.
 • prekladateľské služby z talianskeho, anglického a nemeckého jazyka (od: 01. 05. 2016.
 • prenájom automobilov a prístrojov (od: 01. 05. 2016.
 • reklamná činnosť (od: 01. 05. 2016.
 • sadovnícke práce, udržiavanie zelene, výsadba stromov, kvetov a trávnikov (od: 01. 05. 2016.
 • servis záhradkárskych potrieb a techniky, akvaristických, teráristických potrieb a techniky (od: 01. 05. 2016.
 • sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (od: 01. 05. 2016.
 • vydávanie a rozširovanie periodických a neperiodických publikácií (od: 01. 05. 2016.
 • výroba , montáže a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky (od: 01. 05. 2016.
 • výroba a predaj pestovateľských zemín (od: 01. 05. 2016.
 • predaj gastrotechniky, vzduchotechniky, chladiarenských zariadení, bielej techniky, spotrebnej a úžitkovej elektrotechniky (od: 01. 05. 2016.
 • výroba strojov pre gastronómiu a potravinársky priemysel (od: 01. 05. 2016.
 • výroba zámočníckych a kováčskych výrobkov (od: 01. 05. 2016.
 • kopírovacie služby (od: 01. 05. 2016.
 • maloobchod s potravinami v rozsahu voľnej živnosti (od: 01. 05. 2016.
 • veľkoobchod s potravinami v rozsahu voľnej živnosti (od: 01. 05. 2016.
 • obchodná činnosť (od: 01. 05. 2016.
 • sprostredkovateľská činnosť všetkého druhu (od: 01. 05. 2016.
Posledná zmena:
3. 9. 2017