Register právnických osôb a podnikateľov

ZOG s.r.o.

IČO:
47610972
DIČ:
2024019580
Sídlo:
ZOG s.r.o.  Kozmonautická  3230/5  821 02  Bratislava
Dátum vzniku:
15. januára 2014 Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.96194/B
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
  • Administratívne služby (od: 25. 04. 2016.
  • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od: 25. 04. 2016.
  • Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od: 25. 04. 2016.
  • Geodetické a kartografické činnosti (od: 25. 04. 2016.