Register právnických osôb a podnikateľov

Základná škola s materskou školou

IČO:
37876317
DIČ:
2020708657
Sídlo:
Základná škola s materskou školou  Jarovnice  464  08263  Jarovnice
Dátum vzniku:
1. júla 2002