Register právnických osôb a podnikateľov

Základná škola s materskou školou

IČO:
37831607
DIČ:
2021641611
Sídlo:
Základná škola s materskou školou  Utekáč  821  98506  Utekáč
Dátum vzniku:
1. apríla 2002