Register právnických osôb a podnikateľov

Základná škola - Alapiskola Rimavská Seč

IČO:
35991861
DIČ:
2021815884
Sídlo:
Základná škola - Alapiskola Rimavská Seč  Záhradná  31  98042  Rimavská Seč
Dátum vzniku:
1. januára 2000