Register právnických osôb a podnikateľov

Základná škola - Alapiskola

IČO:
37833944
DIČ:
2021676635
Sídlo:
Základná škola - Alapiskola  Gemerská Ves  204  98262  Gemerská Ves
Dátum vzniku:
1. júla 2002