Register právnických osôb a podnikateľov

Základná organizácia-Odborový zväz potravinárov Slovenskej republiky-závodný výbor

IČO:
31966837
Sídlo:
Základná organizácia-Odborový zväz potravinárov Slovenskej republiky-závodný výbor  Poľná  1  06601  Humenné
Dátum vzniku:
1. januára 1991