Register právnických osôb a podnikateľov

Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Základnej škole

IČO:
35627891
Sídlo:
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Základnej škole  Fándlyho  11  90201  Pezinok
Dátum vzniku:
7. júna 1995