Register právnických osôb a podnikateľov

Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Základnej škole

IČO:
35627751
Sídlo:
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Základnej škole      90067  Láb
Dátum vzniku:
7. júna 1995