Register právnických osôb a podnikateľov

winwin - architektonická kancelária, s. r. o.

IČO:
36697494
DIČ:
2022283538
Sídlo:
winwin - architektonická kancelária, s. r. o.  Heydukova  2144/15  811 08  Bratislava
Dátum vzniku:
14. novembra 2006 Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.43061/B
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
 • činnosť autorizovaného architekta podľa § 4 zákona č. 138/1992 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov, konkrétne : a/ vykonávanie prípravnej predprojektovej činnoti, b/ vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, c/ spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, d/ vykonávanie projektového manažmentu, e/ grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie, f/ poskytovanie technických služieb súvisiacich a činnosťou autorizovaného architekta, najmä poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností a zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, g/ vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní (od: 28. 04. 2016.
 • automatizované spracovanie údajov (od: 28. 04. 2016.
 • inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva - obstarávateľská činnosť (od: 28. 04. 2016.
 • kresličská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od: 28. 04. 2016.
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od: 28. 04. 2016.
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od: 28. 04. 2016.
 • marketing (od: 28. 04. 2016.
 • nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora v rozsahu voľnej živnosti (od: 28. 04. 2016.
 • organizácia kultúrno-spoločenských podujatí a seminárov v rozsahu voľnej živnosti (od: 28. 04. 2016.
 • organizovanie výstav (od: 28. 04. 2016.
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od: 28. 04. 2016.
 • prieskum verejnej mienky (od: 28. 04. 2016.
 • reklamná a propagačná činnosť (od: 28. 04. 2016.
 • školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od: 28. 04. 2016.
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od: 28. 04. 2016.
 • vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od: 28. 04. 2016.
Posledná zmena:
2. 8. 2016