Register právnických osôb a podnikateľov

Wintop, s.r.o.

IČO:
31731091
DIČ:
2020546022
Sídlo:
Wintop, s.r.o.  Levočská  5  080 01  Prešov
Dátum vzniku:
18. júla 1996 Zapísaná na Okr. súde Prešov, odd. Sro, vl.č.3185/P
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
  • obchodná činnosť v oblasti elektroniky (od: 01. 05. 2016.
  • vývoj a predaj programového vybavenia (od: 01. 05. 2016.