Register právnických osôb a podnikateľov

WINTEX spol. s r. o. [zrušená]

IČO:
31419640
Sídlo:
WINTEX spol. s r. o.  Rybárska  16  949 01  Nitra
Dátum vzniku:
28. augusta 1992 Zapísaná na Okr. súde Nitra, odd. Sro, vl.č.2110/N
Dátum zrušenia:
19. augusta 2003
Predmety podnikania:
  • verejná cestná nákladná doprava (od: 01. 05. 2016.
  • výroba tovaru z plastov (od: 01. 05. 2016.
  • maloobch. so zmieš. tovar. hlavne potravinami, nápojmi, tabakom (od: 01. 05. 2016.
  • nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabak. (od: 01. 05. 2016.
  • predaj, údržba a oprava motor. vozidiel; predaj pohonných hmôt (od: 01. 05. 2016.
  • sprostredkovanie obchodu so zmiešaným tovarom (od: 01. 05. 2016.
  • veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadením (od: 01. 05. 2016.
  • veľkoobchod s odevami a obuvou (od: 01. 05. 2016.
  • veľkoobchod s papierenským tovarom (od: 01. 05. 2016.
  • veľkoobchod s textilom (od: 01. 05. 2016.