Register právnických osôb a podnikateľov

Winters, s.r.o.

IČO:
35752572
DIČ:
2021420115
Sídlo:
Winters, s.r.o.  Mariánska  7  811 08  Bratislava
Dátum vzniku:
14. septembra 1998 Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.17861/B
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
  • prenájom nehnuteľnosti nevyžadujúci živnostenské oprávnenie (od: 30. 04. 2016.