Register právnických osôb a podnikateľov

Wings paragliding klub Spišská Belá

IČO:
37788647
DIČ:
2021485323
Sídlo:
Wings paragliding klub Spišská Belá  Krátka  1  05901  Spišská Belá
Dátum vzniku:
12. mája 2000