Register právnických osôb a podnikateľov

WinGra, spol. s r.o.

IČO:
35738871
DIČ:
2021365082
Sídlo:
WinGra, spol. s r.o.  Pri Starej prachárni  14  831 04  Bratislava
Dátum vzniku:
23. januára 1998 Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.16569/B
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
  • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (od: 30. 04. 2016.
  • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (od: 30. 04. 2016.
  • poradenstvo v obchodovaní okrem organizačno-ekonomického a účtovného poradenstva (od: 30. 04. 2016.
  • sprostredkovateľská činnosť (od: 30. 04. 2016.
  • vydavateľská činnosť okrem remeselných živností uvedených v prílohe 1 živnostenského zákona (od: 30. 04. 2016.
  • výroba a predaj nahratých nosičov zvuku na základe zmluvy s autorom okrem vytvorenia pôvodného diela a prekladov diel do iných jazykov /§ 2 ods. 1, § 3 ods. 1 a 2 živ- nostenského zákona/ (od: 30. 04. 2016.
  • výroba audiovizuálnych a filmových programov okrem vytvorenia pôvodného diela a prekladov diel do iných jazykov /§ 2 ods. 1, § 3 ods. 1 a 2 autorského zákona/ (od: 30. 04. 2016.