Register právnických osôb a podnikateľov

Wingert-engineering s.r.o.

IČO:
31716920
DIČ:
2020488635
Sídlo:
Wingert-engineering s.r.o.  Pražská  4  040 11  Košice
Dátum vzniku:
16. novembra 1995 Zapísaná na Okr. súde Košice I, odd. Sro, vl.č.6988/V
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
  • konzultačná a poradenská činnosť v oblasti elektroniky a výpočtovej techniky (od: 01. 05. 2016.
  • montáž a opravy telekomunikačných zariadení s výnimkou činností uvedených v § 3 ods. 2 písm. h/živnos. zák. č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (od: 01. 05. 2016.
  • opatrovateľská činnosť pre deti aj dospelých (dozor v čase neprítomnosti zodpovedných osôb) (od: 01. 05. 2016.
  • projektovanie, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení do 1000 V v objektoch triedy A (od: 01. 05. 2016.
  • sprostredkovateľská činnosť (od: 01. 05. 2016.
  • výroba, opravy a montáž zariadení spotrebnej elektroniky meracej a regulačnej techniky (od: 01. 05. 2016.
  • zriaďovanie poplašných zariadení (od: 01. 05. 2016.
Posledná zmena:
9. 1. 2017