Register právnických osôb a podnikateľov

WEBGROUP, s.r.o.

IČO:
31608779
DIČ:
2021346811
Sídlo:
WEBGROUP, s.r.o.  Obrancov mieru  1856/60  960 01  Zvolen
Dátum vzniku:
14. júna 1994 Zapísaná na Okr. súde Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.1997/S
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
  • konštrukčné a technologické práce v oblasti strojárstva (od: 01. 05. 2016.
  • konzultačná a poradenská činnosť v oblasti (od: 01. 05. 2016.
  • maloobchod mimo riadnej predajne s tovarom každého druhu, okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností (od: 01. 05. 2016.
  • nešpecializovaný veľkoobchod s tovarom každého druhu, okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností (od: 01. 05. 2016.
  • prenámom základných prostriedkov (od: 01. 05. 2016.
  • priemyselný design, realizácia (od: 01. 05. 2016.
  • projekcia a dokumentácia priemyselných výrobkov, design, propagácia, reklama (od: 01. 05. 2016.
  • propagačno - reklamná činnosť (od: 01. 05. 2016.
  • realizácia strojárskej výroby s výnimkou viazaných a koncesovaných živností (od: 01. 05. 2016.
  • sprostredkovanie obchodu (od: 01. 05. 2016.