Register právnických osôb a podnikateľov

Webglobe - Yegon, s. r. o.

IČO:
36306444
DIČ:
2020114987
Sídlo:
Webglobe - Yegon, s. r. o.  Stará Prievozská  2  821 09  Bratislava
Dátum vzniku:
15. januára 1999 Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.59027/B
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
 • verejná telefónna služba (od: 30. 04. 2016.
 • sprostredkovanie prístupu k sieti internet (od: 30. 04. 2016.
 • rádiová sieť (od: 30. 04. 2016.
 • prenos hlasu prostredníctvom siete internet (od: 30. 04. 2016.
 • prenájom okruhov (od: 30. 04. 2016.
 • iné hlasové služby (od: 30. 04. 2016.
 • fixná sieť (od: 30. 04. 2016.
 • dátové služby, prenos dát (od: 30. 04. 2016.
 • údržba informačných systémov a počítačových sietí bez zásahu do elektrických častí PC (od: 30. 04. 2016.
 • analytické, školiteľské, poradenské a konzultačné činnosti v oblasti výpočtovej techniky a Internetu (od: 30. 04. 2016.
 • kancelárske služby (od: 30. 04. 2016.
 • poskytovanie informačných služieb prostredníctvom Internetu (od: 30. 04. 2016.
 • prenájom reklamných plôch (od: 30. 04. 2016.
 • propagačná a inzertná činnosť (od: 30. 04. 2016.
 • školiaca činnosť v ekonomickej oblasti (od: 30. 04. 2016.
 • usporadúvanie školení, seminárov, kultúrnych a spoločenských podujatí (od: 30. 04. 2016.
 • vedenie účtovníctva (od: 30. 04. 2016.
 • vydavateľská činnosť (od: 30. 04. 2016.
 • automatizované spracovanie dát (od: 30. 04. 2016.
 • činnosti v oblasti nehnuteľností - s vlastným alebo prenajatým majetkom, rozvoj a rozdeľovanie, nákup a predaj, prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva a poskytovania doplnkových služieb, činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honotáru alebo kontraktu a správa nehnuteľností (od: 30. 04. 2016.
 • databanky (od: 30. 04. 2016.
 • dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát (od: 30. 04. 2016.
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od: 30. 04. 2016.
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od: 30. 04. 2016.
 • mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe (od: 30. 04. 2016.
 • podnikateľské poradenstvo (s výnimkou činnosti účtovných, organizačných a ekonomických poradcov) (od: 30. 04. 2016.
 • poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát (od: 30. 04. 2016.
 • poskytovanie služieb v oblasti spojených s internetom (od: 30. 04. 2016.
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom alebo vytvorenie programu na objednávku (od: 30. 04. 2016.
 • prenájom priemyselného tovaru (od: 30. 04. 2016.
 • prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu (od: 30. 04. 2016.
 • reklamné činnosti (od: 30. 04. 2016.
 • sekretátske služby a preklady (vrátane tlmočníckych služieb) (od: 30. 04. 2016.
 • spracovanie dát a súvisiacej činnosti (od: 30. 04. 2016.
 • sprostredkovateľská činnosť (od: 30. 04. 2016.
 • výskum trhu a verejnej mienky (od: 30. 04. 2016.
 • zaškoľovanie obsluhy počítačov (od: 30. 04. 2016.