Register právnických osôb a podnikateľov

Webfork, a.s.

IČO:
35802766
DIČ:
2020223876
Sídlo:
Webfork, a.s.  Dvořákovo nábrežie  8  811 02  Bratislava
Dátum vzniku:
20. decembra 2000 Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vl.č.2626/B
Predmety podnikania:
 • nákup a predaj koní (od: 30. 04. 2016.
 • trénovanie a výcvik koní (od: 30. 04. 2016.
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od: 30. 04. 2016.
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (od: 30. 04. 2016.
 • leasing a prenájom spotrebného tovaru, automobilov,dopravných prostriedkov, výpočtovej, administratívnej techniky a technológií (od: 30. 04. 2016.
 • nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora (od: 30. 04. 2016.
 • obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností (od: 30. 04. 2016.
 • organizovanie výstav, kultúrnych, kultúrno - spoločenských a umeleckých podujatí (od: 30. 04. 2016.
 • poradenstvo v oblasti obchodu a služieb (od: 30. 04. 2016.
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom (od: 30. 04. 2016.
 • prieskum trhu (od: 30. 04. 2016.
 • reklamná a propagačná činnosť (od: 30. 04. 2016.
 • sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (od: 30. 04. 2016.
 • sprostredkovateľská činnosť (od: 30. 04. 2016.
 • usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí (od: 30. 04. 2016.
 • prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom (od: 30. 04. 2016.