Register právnických osôb a podnikateľov

WEBEX, s.r.o.

IČO:
36278971
DIČ:
2022123488
Sídlo:
WEBEX, s.r.o.  Nádražná  6  927 01  Šaľa
Dátum vzniku:
10. januára 2006 Zapísaná na Okr. súde Trnava, odd. Sro, vl.č.17962/T
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
 • analýza a návrh informačných a riadiacich systémov (od: 29. 04. 2016.
 • činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov (od: 29. 04. 2016.
 • factoring a forfaiting (od: 29. 04. 2016.
 • finančný leasing (od: 29. 04. 2016.
 • grafické a textové práce s využitím výpočtovej techniky (od: 29. 04. 2016.
 • inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie (od: 29. 04. 2016.
 • kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) (od: 29. 04. 2016.
 • kompletizácia počítačových sietí a hardware s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení (od: 29. 04. 2016.
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od: 29. 04. 2016.
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od: 29. 04. 2016.
 • nákup a predaj motorových vozidiel (od: 29. 04. 2016.
 • nákup a predaj výpočtovej techniky (maloobchod, veľkoobchod) (od: 29. 04. 2016.
 • obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu (od: 29. 04. 2016.
 • organizovanie kultúrnych podujatí (od: 29. 04. 2016.
 • organizovanie kurzov, školení a seminárov (od: 29. 04. 2016.
 • podnikateľské poradenstvo (od: 29. 04. 2016.
 • poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) (od: 29. 04. 2016.
 • poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) (od: 29. 04. 2016.
 • poskytovanie dátových služieb-internetová čitáreň (od: 29. 04. 2016.
 • poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky, informatiky - systémová integrácia, inštalácia programového vybavenia, zabezpečovanie komunikácie počítačmi a dohľad nad testovaním a skúšobnou prevádzkou počítačových sietí (mimo telekomunikačných sietí) (od: 29. 04. 2016.
 • preklady a tlmočenie z/do jazykov: anglického, nemeckého, francúzskeho a slovenského v rozsahu voľných živností (od: 29. 04. 2016.
 • prenájom motorových vozidiel, strojov a zariadení (od: 29. 04. 2016.
 • prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom (od: 29. 04. 2016.
 • prenájom priemyselného tovaru (od: 29. 04. 2016.
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od: 29. 04. 2016.
 • reklamná, propagačná a inzertná činnosť (od: 29. 04. 2016.
 • sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh počítačom (od: 29. 04. 2016.
 • školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky a účtovníctva v rozsahu voľných živností (od: 29. 04. 2016.
 • služby súvisiace s databázami (od: 29. 04. 2016.
 • spracovanie údajov (od: 29. 04. 2016.
 • sprostredkovanie obchodu, výroby, služieb a dopravy v rozsahu voľných živností (od: 29. 04. 2016.
 • tvorba a aktualizácia www stránok (od: 29. 04. 2016.
 • údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov (od: 29. 04. 2016.
 • vedenie účtovníctva (od: 29. 04. 2016.
 • viazanie kníh a ich konečné spracovanie (od: 29. 04. 2016.
 • vydavateľská činnosť periodickej a neperiodickej publikácie (od: 29. 04. 2016.
 • vykonávanie administratívnych prác pomocou výpočtovej techniky (od: 29. 04. 2016.
 • výroba kancelárskych strojov a počítačov vrátane prístrojov na spracovanie dát (od: 29. 04. 2016.
 • výroba reklamných a propagačných materiálov pomocou výpočtovej techniky (od: 29. 04. 2016.