Register právnických osôb a podnikateľov

Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o.

IČO:
31403328
DIČ:
2020307179
Sídlo:
Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o.  Klariská  16  811 03  Bratislava
Dátum vzniku:
6. októbra 1995 Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.9651/B
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
  • prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb (od: 01. 05. 2016.
  • reklamná a propagačná činnosť (od: 01. 05. 2016.
  • maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (od: 01. 05. 2016.
  • maloobchodný a veľkoobchodný predaj kníh, merkantilu, účelových a záujmových publikácií, pohľadníc, kalendárov a ostatnej produkcie vydavateľstva (od: 01. 05. 2016.
  • prekladateľská a tlmočnícka činnosť (od: 01. 05. 2016.
  • propagačná a výstavná činnosť (od: 01. 05. 2016.
  • sprostredkovanie návrhov, výroby a odbytu merkantilných tlačovín, pohľadníc a kalendárov (od: 01. 05. 2016.
  • sprostredkovateľská a agentúrna činnosť v oblasti kultúry a obchodu (od: 01. 05. 2016.
  • vydávanie periodických a neperiodických publikácií, merkantilných tlačovín, pohľadníc a kalendárov (od: 01. 05. 2016.
Posledná zmena:
11. 1. 2017