Register právnických osôb a podnikateľov

VOYAGER, s.r.o. [zrušená]

IČO:
31577369
DIČ:
2020669156
Sídlo:
VOYAGER, s.r.o.  Kamenná  3  010 01  Žilina
Dátum vzniku:
30. decembra 1992 Zapísaná na Okr. súde Žilina, odd. Sro, vl.č.868/L
Dátum zrušenia:
13. novembra 2010
Predmety podnikania:
 • stravovacie služby (od: 01. 05. 2016.
 • ubytovacie služby (od: 01. 05. 2016.
 • nájom, prenájom a podnájom hnuteľných vecí, nebytových priestorov a nehnuteľností (od: 01. 05. 2016.
 • prenájom a leasing dopravných zariadení (od: 01. 05. 2016.
 • prenájom a leasing kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov (od: 01. 05. 2016.
 • prenájom a leasing motorových vozidiel (od: 01. 05. 2016.
 • prenájom a leasing ostatných strojov a nástrojov (od: 01. 05. 2016.
 • prenájom a leasing pozemných dopravných zariadení (od: 01. 05. 2016.
 • prenájom a leasing spotrebného tovaru (od: 01. 05. 2016.
 • prenájom a leasing stavebných strojov a zariadení (od: 01. 05. 2016.
 • prenájom a leasing strojov a prístrojov (od: 01. 05. 2016.
 • prenájom, leasing strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu (od: 01. 05. 2016.
 • opravy a montáž meradiel hmotnosti (od: 01. 05. 2016.
 • reklamná a propagačná činnosť (od: 01. 05. 2016.
 • sprostredkovanie obchodu (od: 01. 05. 2016.
 • veľkoobch. s kancelárskymi strojmi a výpočtovou technikou (od: 01. 05. 2016.
 • veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi (od: 01. 05. 2016.
 • veľkoobchod s knihami, novinami a časopismi (od: 01. 05. 2016.
 • veľkoobchod s kozmetickými výrobkami (od: 01. 05. 2016.
 • veľkoobchod s potravinami, ovocím a zeleninou (od: 01. 05. 2016.
 • veľkoobchod s priemysel. a spotrebným tovarom (od: 01. 05. 2016.
 • veľkoobchod s textilom, odevami, obuvou a koženým tovarom (od: 01. 05. 2016.
 • veľkoobchod so zdravotníckymi a ortopedickými výrobkami (od: 01. 05. 2016.
 • výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely (od: 01. 05. 2016.