Register právnických osôb a podnikateľov

VOXNET s.r.o.

IČO:
35953063
DIČ:
2022056102
Sídlo:
VOXNET s.r.o.  Mostná  72  949 01  Nitra
Dátum vzniku:
6. septembra 2005 Zapísaná na Okr. súde Nitra, odd. Sro, vl.č.34182/N
Štatutár:
 • Daniel Koňarik, konateľ, Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, Česká republika
Spoločníci:
 • Daniel Koňarik, spoločník, Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, Česká republika
Predmety podnikania:
 • automatizované spracovanie údajov a dát (od: 29. 04. 2016.
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od: 29. 04. 2016.
 • faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora (od: 29. 04. 2016.
 • návrh a optimalizácia informačných technológií v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • organizovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných podujatí (od: 29. 04. 2016.
 • organizovanie seminárov, školení, veľtrhov a konferencií v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti poskytovania elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb (od: 29. 04. 2016.
 • prieskum trhu (od: 29. 04. 2016.
 • reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • správa počítačových sietí (od: 29. 04. 2016.
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • vedenie účtovníctva (od: 29. 04. 2016.
 • vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • výroba audiovizuálnych záznamov okrem činností v zmysle autorského zákona (od: 29. 04. 2016.
Posledná zmena:
21. 12. 2016