Register právnických osôb a podnikateľov

VOX-V, spol. s r.o.

IČO:
36028771
DIČ:
2020064288
Sídlo:
VOX-V, spol. s r.o.  Ul. Jurka Langsfelda  742  967 01  Kremnica
Dátum vzniku:
9. januára 1998 Zapísaná na Okr. súde Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.5246/S
Dátum zrušenia:
24.11.2017
Štatutár:
  • Ján Volka, konateľ, Banská cesta 816/10, 967 01 Kremnica
Spoločníci:
  • Ján Volka, spoločník, Banská cesta 816/10, 967 01 Kremnica
Predmety podnikania:
  • návrhy - modely - realizácia v oblasti úžitkových predmetov (od: 30. 04. 2016.
  • obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od: 30. 04. 2016.
  • počítačová grafika (od: 30. 04. 2016.
  • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od: 30. 04. 2016.
  • reklamná činnosť (od: 30. 04. 2016.
  • sprostredkovateľská činnosť (od: 30. 04. 2016.
Posledná zmena:
27. 11. 2017