Register právnických osôb a podnikateľov

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik

IČO:
31577920
DIČ:
2020475479
Sídlo:
Generála Štefánika 26 Podolínec 065 03
Dátum vzniku:
1. januára 1993 Zapísaná na Okr. súde Banská Bystrica, odd. Pš, vl.č.115/S
Štatutár:
Predmety podnikania:
  • kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, okrem viazaných a koncesovaných (od: 01. 05. 2016.
  • činnosť vykonávanú banským spôsobom: príprava a dobývanie nevyhradeného nerastu - andezit, vrátane jeho úpravy v lome "Malina" a vykonávanie trhacích prác malého rozsahu: vývrtové odstrely /primárne a sekundárne rozpojovanie horniny/ a odstrely realizované za účelom očisťovania a úpravy rezov v lome "Malina" (od: 01. 05. 2016.
  • porez a výroba reziva (od: 01. 05. 2016.
  • poskytovanie služieb formou odstrelu zvere a lovu rýb a následný predaj ulovenej zveri a rýb (od: 01. 05. 2016.
  • správa a využívanie lesného a poľnohospodárskeho majetku a prírodných zdrojov a podnikateľská činnosť v oblasti lesnej, poľnohospodárskej, drevospracujúcej a ostatnej s nimi súvisiacej výroby (od: 01. 05. 2016.
  • stolárska výroba (od: 01. 05. 2016.
  • ťažba piesku a štrkopiesku (od: 01. 05. 2016.
  • výroba a predaj sadbového materiálu a sadovnícke práce (od: 01. 05. 2016.
  • výroba biohumusu (od: 01. 05. 2016.
Posledná zmena:
24. 1. 2018