Register právnických osôb a podnikateľov

VILLA LABECO s.r.o.

IČO:
31682901
DIČ:
2020503529
Sídlo:
VILLA LABECO s.r.o.  Chrapčiakova  1  052 01  Spišská Nová Ves
Dátum vzniku:
1. januára 1994 Zapísaná na Okr. súde Košice I, odd. Sro, vl.č.3996/V
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
  • nákup a predaj meracej a regulačnej techniky, prístrojová, zdravotnícka a kancelárska technika, spotrebná elektronika, domáce potreby, elektrospotrebiče, železiarsky tovar, školské a laboratórne potreby a pomôcky, chemikálie, elektro a hutný materiál, zdravotnícky materiál, plastické hmoty a látky, software (od: 01. 05. 2016.
  • obchodné zastupovanie, sprostredkovanie a propagácia v rozsahu výrobnej a obchodnej činnosti (od: 01. 05. 2016.
  • organizovanie seminárov a školení (od: 01. 05. 2016.
  • výroba, montáž a servis elektrických a elektronických strojov, prístrojov a zariadení (od: 01. 05. 2016.
  • vývoj, konštrukcia, design a poradenstvo v rozsahu výrobnej a obchodnej činnosti (od: 01. 05. 2016.
Posledná zmena:
11. 1. 2017