Register právnických osôb a podnikateľov

Vavlex, spol. s r.o.

IČO:
36472115
DIČ:
2021572718
Sídlo:
Vavlex, spol. s r.o.  Čajkovského  6  917 08  Trnava
Dátum vzniku:
27. marca 2001 Zapísaná na Okr. súde Trnava, odd. Sro, vl.č.13544/T
Dátum zrušenia:
10.01.2017
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
  • prenájom priemyselného tovaru (od: 30. 04. 2016.
  • sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy (od: 30. 04. 2016.
  • veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľnej živnosti (od: 30. 04. 2016.
Posledná zmena:
11. 1. 2017