Register právnických osôb a podnikateľov

Union poisťovňa, a. s.

IČO:
31322051
DIČ:
2020800353
Sídlo:
Union poisťovňa, a. s.  Bajkalská  29/A  813 60  Bratislava
Dátum vzniku:
1. mája 1992 Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vl.č.383/B
Predmety podnikania:
  • 1. Časť A - Poistné odvetvia neživotného poistenia (od: 01. 05. 2016.
Posledná zmena:
25. 2. 2018