Register právnických osôb a podnikateľov

UCT, s.r.o.

IČO:
36578134
DIČ:
2021808261
Sídlo:
UCT, s.r.o.  Moskovská  3879/18  071 01  Michalovce
Dátum vzniku:
1. apríla 2004 Zapísaná na Okr. súde Košice I, odd. Sro, vl.č.14763/V
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
 • pohostinská činnosť (od: 29. 04. 2016.
 • stolárstvo (od: 29. 04. 2016.
 • čistenie a upratovanie verejných priestranstiev v súvislosti s ochranou životného prostredia (od: 29. 04. 2016.
 • čistiace a upratovacie služby (od: 29. 04. 2016.
 • donášková služba (od: 29. 04. 2016.
 • faktoring a forfaiting (od: 29. 04. 2016.
 • inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo (od: 29. 04. 2016.
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od: 29. 04. 2016.
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od: 29. 04. 2016.
 • leasingová činnosť (od: 29. 04. 2016.
 • marketing a manažment (od: 29. 04. 2016.
 • nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t (od: 29. 04. 2016.
 • organizovanie kultúrnych, obchodných, zábavných a spoločenských podujatí (od: 29. 04. 2016.
 • organizovanie kurzov, školení a seminárov (od: 29. 04. 2016.
 • organizovanie športových podujatí (od: 29. 04. 2016.
 • organizovanie voľného času detí (od: 29. 04. 2016.
 • osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby (od: 29. 04. 2016.
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od: 29. 04. 2016.
 • poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania (od: 29. 04. 2016.
 • poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) (od: 29. 04. 2016.
 • poradenská, konzultačná a školiteľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, reklamy, výroby, kultúry, stavieb, výpočtovej techniky, vedy a techniky (od: 29. 04. 2016.
 • požičovňa športového náradia a náčinia (od: 29. 04. 2016.
 • predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok (od: 29. 04. 2016.
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od: 29. 04. 2016.
 • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál (od: 29. 04. 2016.
 • predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (od: 29. 04. 2016.
 • predaj nealkoholických nápojov prostredníctvom predajných automatov (od: 29. 04. 2016.
 • prenájom a prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá s poskytovaním iných než základných služieb (od: 29. 04. 2016.
 • prenájom hnuteľných vecí (od: 29. 04. 2016.
 • prenájom motorových vozidiel (od: 29. 04. 2016.
 • prenájom nehnuteľnosti s poskytovaním iných než základných služieb (od: 29. 04. 2016.
 • prevádzkovanie nevýherných hracích a zábavných automatov (od: 29. 04. 2016.
 • prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od: 29. 04. 2016.
 • prípravné práce pre stavbu - demolácie a zemné práce (od: 29. 04. 2016.
 • recyklovanie kovového odpadu a šrotu (od: 29. 04. 2016.
 • recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov (od: 29. 04. 2016.
 • reklamná, propagačná a inzertná činnosť (od: 29. 04. 2016.
 • reprografické a kopírovacie služby (od: 29. 04. 2016.
 • skladovanie - neverejné (od: 29. 04. 2016.
 • služby pre rastlinnú výrobu a živočíšnu výrobu okrem veterinárnych služieb - poskytovanie služieb poľnohospodárskymi mechanizmami (od: 29. 04. 2016.
 • spracovanie údajov (od: 29. 04. 2016.
 • sprostredkovanie dopravy (od: 29. 04. 2016.
 • sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • tvorba web stránok (od: 29. 04. 2016.
 • ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • vozenie na koňoch a poníkoch v záprahu (od: 29. 04. 2016.
 • vydavateľská a distribučná činnosť (od: 29. 04. 2016.
 • vydavateľská činnosť (od: 29. 04. 2016.
 • výroba hotových krmív pre hospodárske a domáce zvieratá (od: 29. 04. 2016.
 • výroba, prenájom a servis /mimo elektročastí/ biliardových stolov a hracích automatov (od: 29. 04. 2016.
 • výsadba zelene, čistenie vodných tokov a nádrží, čistenie lesa (od: 29. 04. 2016.
 • výskum trhu a verejnej mienky (od: 29. 04. 2016.
 • výučba rekreačnej jazdy na koni (od: 29. 04. 2016.
 • zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku nehnuteľností (od: 29. 04. 2016.
 • záložne (od: 29. 04. 2016.
Posledná zmena:
11. 1. 2017