Register právnických osôb a podnikateľov

U. S. Steel Services s.r.o.

IČO:
36571415
DIČ:
2020055532
Sídlo:
U. S. Steel Services s.r.o.  Vstupný areál U. S. Steel    044 54  Košice
Dátum vzniku:
10. júna 2003 Zapísaná na Okr. súde Košice I, odd. Sro, vl.č.14032/V
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
 • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom (od: 29. 04. 2016.
 • poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od: 29. 04. 2016.
 • montáž a demontáž mechanických zámkov, výmena kľučiek (od: 29. 04. 2016.
 • oprava drevených, sklolaminátových a hliníkových rebríkov (od: 29. 04. 2016.
 • oprava osobných ochranných pracovných prostriedkov v rozsahu voľných živností (od: 29. 04. 2016.
 • podnikanie v oblasti nakladania s ostatným odpadom (od: 29. 04. 2016.
 • výroba pracovných odevov a doplnkov (od: 29. 04. 2016.
 • výroba textilných výrobkov (od: 29. 04. 2016.
 • poskytovanie poštových služieb (od: 29. 04. 2016.
 • služby verejných nosičov a poslov (od: 29. 04. 2016.
 • zasielateľstvo (od: 29. 04. 2016.
 • krajčírstvo (od: 29. 04. 2016.
 • oprava odevov (od: 29. 04. 2016.
 • pohostinská činnosť (od: 29. 04. 2016.
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 (od: 29. 04. 2016.
 • verejné a závodné stravovanie (od: 29. 04. 2016.
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od: 29. 04. 2016.
 • čistenie budov a upratovacie práce (od: 29. 04. 2016.
 • faktoring a forfaiting (od: 29. 04. 2016.
 • hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfenkcie, dezinsekcie, deratizácie (od: 29. 04. 2016.
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od: 29. 04. 2016.
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobcchod) v rozsahu voľných živností (od: 29. 04. 2016.
 • kvetinová dekorácia interiérov a exteriérov (od: 29. 04. 2016.
 • maliarske, natieračské a sklenárske práce (od: 29. 04. 2016.
 • marketing a managment (od: 29. 04. 2016.
 • organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (od: 29. 04. 2016.
 • organizovanie kurzov, školení a seminárov (od: 29. 04. 2016.
 • pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva (od: 29. 04. 2016.
 • poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti predmetu podnikania (od: 29. 04. 2016.
 • pranie a chemické čistenie textílií (od: 29. 04. 2016.
 • predaj na trhoch (od: 29. 04. 2016.
 • preklad nákladov a skladovanie (od: 29. 04. 2016.
 • prenájom a požičiavanie športových potrieb (od: 29. 04. 2016.
 • prenájom garáží a parkovacích miest (od: 29. 04. 2016.
 • prenájom hnuteľných vecí (od: 29. 04. 2016.
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od: 29. 04. 2016.
 • prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá (od: 29. 04. 2016.
 • prevádzkovanie lyžiarskych vlekov (od: 29. 04. 2016.
 • prevádzkovanie výmeníkových staníc (od: 29. 04. 2016.
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od: 29. 04. 2016.
 • reklamná a propagačná činnosť (od: 29. 04. 2016.
 • sprostredkovanie dopravy (od: 29. 04. 2016.
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od: 29. 04. 2016.
 • úprava a udržiavanie terénov, výsadba a udržiavanie drevín, kríkov a kvetín, zatrávňovanie, kosenie a udržiavanie trávnatých plôch, hrabanie a odvoz pokosenej trávy (od: 29. 04. 2016.
 • vedenie účtovníctva (od: 29. 04. 2016.
 • výroba, úprava a rozvod vody (od: 29. 04. 2016.
Posledná zmena:
12. 8. 2016