Register právnických osôb a podnikateľov

U. S. Steel Košice - Labortest, s.r.o.

IČO:
31699634
DIČ:
2020488118
Sídlo:
U. S. Steel Košice - Labortest, s.r.o.  Vstupný areál U. S. Steel    044 54  Košice
Dátum vzniku:
23. novembra 1994 Zapísaná na Okr. súde Košice I, odd. Sro, vl.č.5471/V
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
  • vykonávanie chemických a fyzikálnych skúšok plechov s povrchovou úpravou, chemických rozborov technického železa, zinku, hliníka a hliníkových zliatin, cínu o dpadových vôd (od: 01. 05. 2016.
  • vykonávanie chemických skúšok surovín (rozbory koksovateľného, energetického uhlia, antracitu, čiernouhoľných koksov, olejov), chemických skúšok expedovaných výrobkov-uvoľnovacie skúšky (čiernouhoľný koks, čiernouhoľný decht), rozborov koksárenského, vysokopecného a zmesného plynu, spalín, ovzduša, rozborov atmosfér a analýz odpadových vôd (od: 01. 05. 2016.
  • vykonávanie kvantitatívnych opticko-emisných analýz technického železa, hliníka a hliníkových zliatin, stanovenie prvkov v kovových vzorkách metódou tavenia v nosnom plyne, kvantitatívnych röntgen-fluoresenčných analýz niektorých oxidických materiálov a ferozliatin, chemických analýz a fyzikálnych skúšok žiaruvzdorných keramických materiálov, meranie aktivity rádionuklidov 137Cs a 60Co v oceli (od: 01. 05. 2016.
  • vykonávanie mechanických skúšok kovových materiálov (od: 01. 05. 2016.
  • poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od: 01. 05. 2016.
  • vykonávanie chemických analýz, skúšok mechanických vlastností (od: 01. 05. 2016.
  • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hodnotenia kovových a nekovových materiálov (od: 01. 05. 2016.
  • prenájom strojov a zariadení (od: 01. 05. 2016.
  • vykonávanie špeciálnych testov a analýz pre externých odberateľov (od: 01. 05. 2016.
Posledná zmena:
12. 8. 2016