Register právnických osôb a podnikateľov

U. S. Steel Košice - Feromarket a.s. [zrušená]

IČO:
31584497
Sídlo:
U. S. Steel Košice - Feromarket a.s.  Vstupný areál U.S. Steel    044 54  Košice
Dátum vzniku:
21. apríla 1993 Zapísaná na Okr. súde Košice I, odd. Sa, vl.č.1288/V
Dátum zrušenia:
26. novembra 2005
Predmety podnikania:
  • marketingová, akvizačná a leasingová činnosť (od: 01. 05. 2016.
  • obchod s hutným profilovaným materiálom (od: 01. 05. 2016.
  • obchod s kovovými materiálmi a výrobkami z nich (od: 01. 05. 2016.
  • obchod so spotrebným a priemyselným tovarom (od: 01. 05. 2016.
  • poradenstvo, konzultácie, servis v obl. spotreb. a priem. tovaru (od: 01. 05. 2016.
  • sprostredkovanie obchodu (od: 01. 05. 2016.
  • výroba spotrebného a priemyselného tovaru (od: 01. 05. 2016.