Register právnických osôb a podnikateľov

U.C.M., s.r.o.

IČO:
36170208
DIČ:
2020945685
Sídlo:
U.C.M., s.r.o.  Dopravná  2  040 01  Košice
Dátum vzniku:
6. februára 1997 Zapísaná na Okr. súde Košice I, odd. Sro, vl.č.9025/V
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
 • búracie práce (od: 01. 05. 2016.
 • faktoring a forfaiting (od: 01. 05. 2016.
 • inzertná činnosť (od: 01. 05. 2016.
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od: 01. 05. 2016.
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od: 01. 05. 2016.
 • maliarske, natieračské a sklenárske práce (od: 01. 05. 2016.
 • organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (od: 01. 05. 2016.
 • požičiavanie, prenájom a leasing priemyselného a spotrebného tovaru, motorových vozidiel, stavebných strojov a zariadení a strojových základných prostriedkov (od: 01. 05. 2016.
 • predaj nealkoholických nápojov a fľaškového piva na verejných priestranstvách (od: 01. 05. 2016.
 • prieskum trhu (od: 01. 05. 2016.
 • ubytovacie služby v rozsahu voľných živností (od: 01. 05. 2016.
 • upratovacie a čistiace práce (od: 01. 05. 2016.
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien (od: 01. 05. 2016.
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od: 01. 05. 2016.
 • vedenie účtovníctva (od: 01. 05. 2016.
 • vydavateľská činnosť (od: 01. 05. 2016.
 • výkon činnosti stavbyvedúceho Pozemné stavby (od: 01. 05. 2016.
 • výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m štvorcových a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien (od: 01. 05. 2016.
 • obchodná činnosť: zdravotnícke potreby, prístroje, nástroje, materiál (od: 01. 05. 2016.
 • organizovanie kurzov, školení a seminárov (od: 01. 05. 2016.
 • prenájom nehnuteľností (od: 01. 05. 2016.
 • správa nehnuteľností (od: 01. 05. 2016.
 • sprostredkovateľská činnosť (od: 01. 05. 2016.
 • výstavnícka, reklamná a propagačná činnosť (od: 01. 05. 2016.