Register právnických osôb a podnikateľov

U.B.T. SLOVAKIA spol. s r.o.

IČO:
36199427
DIČ:
2021538860
Sídlo:
U.B.T. SLOVAKIA spol. s r.o.  Masarykova  2  040 01  Košice
Dátum vzniku:
30. júna 2000 Zapísaná na Okr. súde Košice I, odd. Sro, vl.č.11731/V
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
 • automatizované spracovanie dát (od: 30. 04. 2016.
 • faktoring a forfaiting (od: 30. 04. 2016.
 • leasingová činnosť (od: 30. 04. 2016.
 • návrh a kompletizácia nábytku a bytových doplnkov (od: 30. 04. 2016.
 • organizovanie výstav a veľtrhov (od: 30. 04. 2016.
 • poradenská a konzultačná činnosť v obchodnej a výrobnej sfére (od: 30. 04. 2016.
 • poradenská a podnikateľská činnosť v oblasti reklamy, dizajnu, módy a modelingu (od: 30. 04. 2016.
 • poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od: 30. 04. 2016.
 • prenájom dopravných prostriedkov, strojov, prístrojov, nástrojov, zariadení a tovarov (od: 30. 04. 2016.
 • prenájom nehnuteľností (od: 30. 04. 2016.
 • prevádzka neverejného skladu, neverejného colného skladu (od: 30. 04. 2016.
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od: 30. 04. 2016.
 • správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu (od: 30. 04. 2016.
 • sprostredkovanie obchodu a služieb (od: 30. 04. 2016.
 • sprostredkovanie v oblasti predaja, nákupu a prenájmu nehnuteľností (od: 30. 04. 2016.
 • veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s tovarmi: potraviny, nápoje, ovocie a zelenina, kozmetika a drogériový tovar, tabak a tabakové výrobky, odevy a odevné doplnky, metrový textil, vlna, nábytok a bytové doplnky, koberce, podlahové krytiny, bižutéria, výrobky z drahých kovov, koža, kožušina a výrobky z nich, obuv, galantéria, poľnohospodárske plodiny, plastové výrobky, nástroje, prístroje, dopravné prostriedky a mechanizmy a ich súčasti, motocykle a ich súčasti, náhradné diely, doplnky, oleje, stroje a prístroje, zariadenia pre výrobu, elektronika a elektrotechnika, výpočtová a kancelárska technika, domáce potreby, domáce spotrebiče, pneumatiky, semená, živé a umelé kvety, živé zvieratá, stavebniny, zdravotnícky materiál, sklo-porcelán, papierníctvo, výrobné technológie, potrava pre zvieratá, použitý tovar každého druhu, farby-laky, výrobky z dreva, športové potreby, náradie, odevy, tlač, knihy a brožúry, potreby foto-kino, železiarstvo, nerastné suroviny, darčekové predmety, suveníry (od: 30. 04. 2016.
 • výskum a vývoj v oblasti humanitných a spoločenských vied a náuk o literatúre (od: 30. 04. 2016.
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied (od: 30. 04. 2016.