Register právnických osôb a podnikateľov

TV COM, spol. s r.o.

IČO:
31419721
DIČ:
2020360232
Sídlo:
TV COM, spol. s r.o.  ul. 1 mája  10  900 21  Svätý Jur
Dátum vzniku:
31. augusta 1992 Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.13178/B
Spoločníci:
 • Peter Gabura, spoločník, 1 mája, 900 21 Svätý Jur
 • Juraj Varga, spoločník, Majerníková 16, 811 01 Bratislava
Predmety podnikania:
 • kúpa a predaj ropných produktov (od: 01. 05. 2016.
 • prevádzkovanie televízneho vysielania na základe licencie č. T/119 (od: 01. 05. 2016.
 • prevádzkovanie televíznych káblových rozvodov na základe licencie č. TKR/122 (od: 01. 05. 2016.
 • baliace činnosti (od: 01. 05. 2016.
 • brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov (od: 01. 05. 2016.
 • čalúnnictvo (od: 01. 05. 2016.
 • chov akvarijných rybičiek (od: 01. 05. 2016.
 • chov exotických zvierat (od: 01. 05. 2016.
 • chov laboratorných zvierat (od: 01. 05. 2016.
 • chov priadky morušovej (od: 01. 05. 2016.
 • činnosť knižníc, verejných archívov (od: 01. 05. 2016.
 • činnosť spravodajských tlačových kancelárií (od: 01. 05. 2016.
 • fotografické služby (od: 01. 05. 2016.
 • konečná úprava textílií (od: 01. 05. 2016.
 • maľovanie, lakovanie, sklenárske práce, lešenárske práce (od: 01. 05. 2016.
 • nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora (od: 01. 05. 2016.
 • oprava bicyklov (od: 01. 05. 2016.
 • oprava obuvi, kožených výrobkov a odevov (od: 01. 05. 2016.
 • oprava osobného tovaru a potrieb pre domácnosť /mimo automobilov a motocyklov/ (od: 01. 05. 2016.
 • organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí (od: 01. 05. 2016.
 • predaj alkoholických a nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu, predaj tepelno upravovaných jedál na priamu konzumáciu s kapacitou do 8 miest (od: 01. 05. 2016.
 • preklad nákladov (od: 01. 05. 2016.
 • prekladištia nákladov, skladovanie (od: 01. 05. 2016.
 • prenájom lietadiel (od: 01. 05. 2016.
 • prenájom lodí (od: 01. 05. 2016.
 • prenájom motorových vozidiel (od: 01. 05. 2016.
 • prenájom nehnuteľností a obstarávanie služieb bytového hospodárstva (od: 01. 05. 2016.
 • prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom (od: 01. 05. 2016.
 • prenájom strojov a prístrojov (od: 01. 05. 2016.
 • prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť (od: 01. 05. 2016.
 • prevádzka múzeí a galérií (od: 01. 05. 2016.
 • prieskumné a podzemné práce (od: 01. 05. 2016.
 • rozmnožovanie nahraných nosičov magnetického záznamu pre počítače (od: 01. 05. 2016.
 • rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu (od: 01. 05. 2016.
 • sadzba a zhotovovanie tlačiarských predlôh (od: 01. 05. 2016.
 • sekretárske služby a preklady, vrátane tlmočníckych služieb (od: 01. 05. 2016.
 • servis športového náradia (od: 01. 05. 2016.
 • skladovanie (od: 01. 05. 2016.
 • spracovanie medu (od: 01. 05. 2016.
 • spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov (od: 01. 05. 2016.
 • spracovanie plynných palív (od: 01. 05. 2016.
 • spracovanie tuhých palív (od: 01. 05. 2016.
 • sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (od: 01. 05. 2016.
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od: 01. 05. 2016.
 • stáčanie prírodnej minerálnej a pitnej vody do fliaš (od: 01. 05. 2016.
 • súkromné domácnosti s domácim personálom (od: 01. 05. 2016.
 • ťahanie drôtov (od: 01. 05. 2016.
 • ťahanie za studena (od: 01. 05. 2016.
 • ubytovanie - autokempingy, táborišťa po triedu +++ (od: 01. 05. 2016.
 • ubytovanie - turistické nocľahárne a chaty po triedu +++ (od: 01. 05. 2016.
 • ubytovanie v súkromí (od: 01. 05. 2016.
 • valcovanie za studena (od: 01. 05. 2016.
 • viazanie kníh a konečné spracovanie (od: 01. 05. 2016.
 • vydávanie časopisov a iných periodických publikácií (od: 01. 05. 2016.
 • vydávanie kníh (od: 01. 05. 2016.
 • vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku (od: 01. 05. 2016.
 • výroba akumulátorov, primárnych článkov a batérií (od: 01. 05. 2016.
 • výroba bicyklov (od: 01. 05. 2016.
 • výroba bižutérie (od: 01. 05. 2016.
 • výroba brusív (od: 01. 05. 2016.
 • výroba čaju a kávy (od: 01. 05. 2016.
 • výroba čalúneného nábytku (od: 01. 05. 2016.
 • výroba celulózových a syntetických vlákien (od: 01. 05. 2016.
 • výroba cementu, vápna a sádry (od: 01. 05. 2016.
 • výroba cestovín a vaječných výrobkov (od: 01. 05. 2016.
 • výroba chemických vlákien (od: 01. 05. 2016.
 • výroba chemických výrobkov pre fotografické účely (od: 01. 05. 2016.
 • výroba cukru (od: 01. 05. 2016.
 • výroba detských kočiarov (od: 01. 05. 2016.
 • výroba drahých a ostatných kovov neželezných vrátane ich hutníckých výrobkov (od: 01. 05. 2016.
 • výroba drahých kovov vrátane ich hutníckych polotovarov (od: 01. 05. 2016.
 • výroba droždia (od: 01. 05. 2016.
 • výroba dutého skla (od: 01. 05. 2016.
 • výroba farbív a pigmentov (od: 01. 05. 2016.
 • výroba hier a hračiek (od: 01. 05. 2016.
 • výroba hliníka vrátane hutníckych výrobkov (od: 01. 05. 2016.
 • výroba homogenizovaných potravinárskych prípravkov a diétnych potravín (od: 01. 05. 2016.
 • výroba hotového krmiva pre domáce zvieratá (od: 01. 05. 2016.
 • výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá (od: 01. 05. 2016.
 • výroba hotových krmív (od: 01. 05. 2016.
 • výroba hroznového vína (od: 01. 05. 2016.
 • výroba hudobných nástrojov (od: 01. 05. 2016.
 • výroba káblov a vodičov (od: 01. 05. 2016.
 • výroba kakaa, čokolády a cukroviniek (od: 01. 05. 2016.
 • výroba keramických a porcelánových výrobkov pre domácnosť a ozdobných predmetov (od: 01. 05. 2016.
 • výroba keramických výrobkov (od: 01. 05. 2016.
 • výroba konfekčných zapínadiel, dáždnikov a slnečníkov (od: 01. 05. 2016.
 • výroba korenín, aromatických výťažkov (od: 01. 05. 2016.
 • výroba lepidiel a želatiny (od: 01. 05. 2016.
 • výroba liatinových trubiek (od: 01. 05. 2016.
 • výroba malty (od: 01. 05. 2016.
 • výroba metiel a kartáčov (od: 01. 05. 2016.
 • výroba náterových hmôt, lakov a podkladových ochranných vrstiev, tlačiarenskych černí a tmelov (od: 01. 05. 2016.
 • výroba nežiaruvzdorných keramických tovarov mimo stavebníctvo, výroba žiaruvzdorných keramických tovarov (od: 01. 05. 2016.
 • výroba nožiarskeho tovaru (od: 01. 05. 2016.
 • výroba oceľových trubiek (od: 01. 05. 2016.
 • výroba optických a fotografických zariadení (od: 01. 05. 2016.
 • výroba ovocného vína (od: 01. 05. 2016.
 • výroba ovocných a zeleninových nápojov (od: 01. 05. 2016.
 • výroba ovocných a zeleninových výrobkov (od: 01. 05. 2016.
 • výroba pecí, sušiarní a horákov (od: 01. 05. 2016.
 • výroba píliarska a impregnácia dreva (od: 01. 05. 2016.
 • výroba plastov v primárnej forme (od: 01. 05. 2016.
 • výroba plochého skla (od: 01. 05. 2016.
 • výroba potravinárskych koncentrátov (od: 01. 05. 2016.
 • výroba predvalkov, plechu, drôtu, profilov a iné hutnícke spracovanie surového železa a ocele (od: 01. 05. 2016.
 • výroba rafinovaného oleja a tukov (od: 01. 05. 2016.
 • výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov (od: 01. 05. 2016.
 • výroba skla technického, laboratorného, optického osvetľovacieho, úžitkového a ozdobného (od: 01. 05. 2016.
 • výroba sklenených vlákien a výrobkov z nich (od: 01. 05. 2016.
 • výroba školských a kancelárskych potrieb okrem papierových (od: 01. 05. 2016.
 • výroba športového tovaru (od: 01. 05. 2016.
 • výroba stavebných prvkov zo sádry (od: 01. 05. 2016.
 • výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely (od: 01. 05. 2016.
 • výroba stužených jedlých tukov (od: 01. 05. 2016.
 • výroba sviečok (od: 01. 05. 2016.
 • výroba technických plynov (od: 01. 05. 2016.
 • výroba tehál, pálenej krytiny a kameniny pre stavebníctvo (od: 01. 05. 2016.
 • výroba textilných a kožiarských pomocných prípravkov (od: 01. 05. 2016.
 • výroba textilných výrobkov (od: 01. 05. 2016.
 • výroba tovaru z papiera a lepenky (od: 01. 05. 2016.
 • výroba tovaru z plastov (od: 01. 05. 2016.
 • výroba transportného betónu (od: 01. 05. 2016.
 • výroba úžitkového a ozdobného porcelánu (od: 01. 05. 2016.
 • výroba videa (od: 01. 05. 2016.
 • výroba zámkov a kovaní (od: 01. 05. 2016.
 • výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov (od: 01. 05. 2016.
 • výroba železa, ocele a ferozliatin (od: 01. 05. 2016.
 • výroba zinku, olova a cínu vrátane ich hutníckych výrobkov (od: 01. 05. 2016.
 • záložne (od: 01. 05. 2016.
 • maloobchod - veľkoobchod, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (od: 01. 05. 2016.
 • podnikateľské poradenstvo (od: 01. 05. 2016.
 • prípravné práce pre stavbu (od: 01. 05. 2016.
 • reklamná činnosť (od: 01. 05. 2016.
 • sprostredkovanie obchodu (od: 01. 05. 2016.
 • vydavateľská činnosť (od: 01. 05. 2016.
 • zemné a demolačné práce (od: 01. 05. 2016.
 • zriaďovanie,opravy a servis TV satelitných anténnych súprav (od: 01. 05. 2016.
Posledná zmena:
16. 4. 2018