Register právnických osôb a podnikateľov

Tomáš Neszméry

IČO:
41893131
DIČ:
1072301307
Sídlo:
Tomáš Neszméry      93002  Orechová Potôň 24
Dátum vzniku:
26. júna 2012 Číslo živn.registra: 210-19846, okresný úrad Dunajská Streda