Register právnických osôb a podnikateľov

Tomáš Neradný - FARENBY

IČO:
40363538
DIČ:
1048310747
Sídlo:
Tomáš Neradný - FARENBY  J.Alexyho  2677/1  95501  Topoľčany
Dátum vzniku:
20. januára 2003 Číslo živn.registra: 406-10168, okresný úrad Topoľčany
Predmety podnikania:
  • Nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky (od: 01. 02. 2003.
  • Služby súvisiace s databázami (od: 01. 02. 2003.
  • Poskytovanie datových služieb - internetova čitáreň (od: 01. 02. 2003.
  • Spracovanie údajov (od: 01. 02. 2003.
  • Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (od: 01. 02. 2003.
  • Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (od: 01. 02. 2003.
  • Tvorba webových stránok (od: 01. 02. 2003.