Register právnických osôb a podnikateľov

Tomáš Németh

IČO:
43636209
DIČ:
1078535953
Sídlo:
Tomáš Németh  Družstevná  1162/2  92522  Veľké Úľany
Dátum vzniku:
11. júna 2007 Číslo živn.registra: 220-23976, okresný úrad Galanta