Register právnických osôb a podnikateľov

Tomáš Nemec

IČO:
47317396
Sídlo:
Tomáš Nemec  Mýtna  537/54  91601  Stará Turá
Dátum vzniku:
1. júla 2013 Číslo živn.registra: 320-15891, okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Predmety podnikania:
  • Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly (od: 01. 07. 2013.