Register právnických osôb a podnikateľov

TK GROUP, spol. s r.o.

IČO:
35912502
DIČ:
2021912607
Sídlo:
TK GROUP, spol. s r.o.  Trnavská cesta  82  821 02  Bratislava
Dátum vzniku:
16. decembra 2004 Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.34166/B
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
 • administratívne práce (od: 29. 04. 2016.
 • automatizované spracovanie dát (od: 29. 04. 2016.
 • distribúcia filmov, videozáznamov a iných zvukových a zvukovoobrazových záznamov so súhlasom autora v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • fotografické práce (od: 29. 04. 2016.
 • leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • nákup, predaj a prenájom motorových vozidiel (od: 29. 04. 2016.
 • osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (od: 29. 04. 2016.
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom (od: 29. 04. 2016.
 • poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom (od: 29. 04. 2016.
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od: 29. 04. 2016.
 • predaj na priamu konzumáciu zmrzliny ak sa na jej prípravu použijú priemyslene vyrábané koncentráty a mrazené krémy (od: 29. 04. 2016.
 • prenájom nehnuteľností pokiaľ sa popri prenájme poskytnú aj iné ako základné služby - obstarávateľské služby spojené s prenájmom (od: 29. 04. 2016.
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od: 29. 04. 2016.
 • producentská činnosť v oblasti videotvorby (od: 29. 04. 2016.
 • technicko-organizačné zabezpečenie školení, kurzov v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • uporadúvanie obchodno - predajných výstav, trhov, prehliadok v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • čistiace a upratovacie práce, okrem deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie (od: 29. 04. 2016.
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (od: 29. 04. 2016.
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od: 29. 04. 2016.
 • pohostinská činnosť (od: 29. 04. 2016.
 • reklamná činnosť (od: 29. 04. 2016.
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od: 29. 04. 2016.
Posledná zmena:
16. 4. 2018