Register právnických osôb a podnikateľov

TERBO s.r.o.

IČO:
30997984
DIČ:
2020401053
Sídlo:
TERBO s.r.o.    141  946 36  Kravany nad Dunajom
Dátum vzniku:
30. októbra 1991 Zapísaná na Okr. súde Nitra, odd. Sro, vl.č.2838/N
Štatutár:
  • Krisztián Mócz, konateľ, Piszkei Lakótelep 8, 1lph, 2em 5a, Lábatlan, Maďarsko
Spoločníci:
Predmety podnikania:
  • cestná verejná nákladná doprava tovaru (od: 01. 05. 2016.
  • prenájom motorových vozidiel (od: 01. 05. 2016.
  • baliace činnosti vrátane služieb; (od: 01. 05. 2016.
  • obchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti; (od: 01. 05. 2016.
  • stavba strojov s mechanickým pohonom; (od: 01. 05. 2016.
  • univerzálne kovoobrábanie; (od: 01. 05. 2016.
  • výroba tovaru z plastov; (od: 01. 05. 2016.
  • zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu a za podmienok určených všeobecne záväznými právnymi predpismi v čase obchodovania; (od: 01. 05. 2016.
Posledná zmena:
16. 4. 2018