Register právnických osôb a podnikateľov

Telovýchovná jednota Spojené závody Lučenec

IČO:
14220504
Sídlo:
Telovýchovná jednota Spojené závody Lučenec  Sládkovičova  2  98401  Lučenec
Dátum vzniku:
1. februára 1992